wtorek, 17 maja 2016

EPIGENETYKA pozwala stworzyć siebie na nowo!

Źródło: Internet
Biolodzy zwykli twierdzić, że wszyscy rodzimy się z określonym zestawem genów, które są z góry określone, niezmienne i decydują o naszym zachowaniu. Obecnie wiemy, że założenie to nie jest prawdziwe, choć większość ludzi nadal w nie wierzy. 

To podstawowe przekonanie, na którym opiera się wiele tradycyjnych programów leczenia uzależnień, mimo iż rozwijająca się nowa dziedzina nauki – zwana epigenetyką – całkowicie podważyła i obaliła ten dogmat. Prawda jest taka, że wcale nie jesteś skazany na swoje geny!

Epigenetyka wykazała, że mamy ogromny wpływ na ekspresję własnych cech genetycznych. Wyniki różnych badań potwierdziły, że nie istnieje żaden gen odpowiedzialny za uzależnienie, który przesądza o naszym losie, podobnie jak nie ma genu, który ostatecznie decyduje o naszym wzroście. Geny podlegają nieustannym wpływom środowiska, a w szczególności złożonym wzorcom reakcji na myśli, emocje, zachowania oraz przekonania. Oddziałują na nie również nasze lęki, podobnie zresztą jak pragnienia, nawyki czy najważniejsze relacje.

ROZWIANIE MITU
Główny problem z wiarą, że geny kontrolują nasze życie, polega na tym, iż sprawia ona, że stajemy się ofiarami tego, co odziedziczyliśmy. Nadszedł czas, aby rozwiać ten mit, który więził nas w świadomości ofiary. Jeśli wierzysz, że nie możesz zmienić swoich genów, oznacza to, że twoje życie zostało z góry określone, więc masz niewielką kontrolę nad własnym zdrowiem. Wyniki badań z dziedziny epigenetyki obaliły ten paradygmat i wykazały, że to sposób postrzegania rzeczywistości decyduje o naszej biologii. Jest to całkowicie sprzeczne z założeniem, że odziedziczone przez nas geny decydują o naszym zachowaniu i przeznaczeniu, na które nie mamy żadnego wpływu. Biolodzy odkryli, że geny nie funkcjonują tak, jak wcześniej zakładaliśmy – istnieją dowody, że są one aktywowane lub dezaktywowane w odpowiedzi na sygnały ze środowiska. Odkrycia te mogą ci pomóc odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Okazuje się, że możesz wpływać na odczyt informacji genetycznej za pomocą zmian, jakie wprowadzasz w swoim środowisku.

Pokarm, który spożywasz, powietrze, którym oddychasz, a także twoje myśli oraz wszelkie decyzje, jakie podejmujesz w związku ze swoim stylem życia, tworzą twoje „środowisko” i oddziałują na twoje geny. Wczesne środowisko społeczne – zarówno z okresu przed narodzinami, jak i po narodzinach – wywiera ogromny wpływ na ekspresję genów oraz przejawianie się osoby dorosłej. Geny ulegają nieustannym zmianom – mogą zostać aktywowane lub stłumione w zależności od bodźców zewnętrznych. Twój rozwój we wczesnym dzieciństwie podlegał silnemu wpływowi dominujących w twoim otoczeniu przekonań, myśli i zachowań. Wspaniałą nowiną jest jednak to, że teraz to ty jesteś jedyną osobą, która może przejąć kontrolę nad własnym środowiskiem, a tym samym nad swoją informacją genetyczną.

ZMIANA ODCZYTU INFORMACJI GENETYCZNEJ
Błona komórkowa każdej komórki posiada receptory, które wychwytują sygnały ze środowiska. Mechanizm ten kontroluje „odczytywanie” informacji genetycznej komórek. To nieprawda, że znajdujesz się we władzy swojego kodu genetycznego, ponieważ to twoje komórki decydują o tym, w jaki sposób informacja genetyczna zostanie odczytana, w zależności od sygnałów, które otrzymują. Rodzinna historia alkoholizmu lub innych uzależnień, czy też wychowanie się w środowisku, w którym rodzice nadużywali narkotyków lub alkoholu wcale nie skazują cię na odziedziczenie tego samego wzorca zachowania. Naturalnie początkowo możesz naśladować przekonania i poglądy swojej rodziny przez własne wyuczone w dzieciństwie nawyki. Masz jednak wpływ na odczyt informacji genetycznej (aktywację lub dezaktywację genów), ponieważ zależy on głównie od twoich aktualnych myśli, poglądów i spostrzeżeń. Myśli, które stale podtrzymujesz w umyśle, stają się twoją rzeczywistością.
Twoje nieustannie zmieniające się emocje również decydują o aktywacji lub dezaktywacji genów. Każda komórka twojego ciała ma swoją własną świadomość, a to, co dzieje się poza nią – a nawet poza twoim ciałem – ma wpływ na ekspresję jej genów.
Możesz wykorzystać epigenetykę w celach terapeutycznych do podniesienia własnych wibracji oraz odzyskania równowagi psychicznej, fizycznej i emocjonalnej. Zachęcam cię do włączenia własnej praktyki terapeutycznej do swoich codziennych zajęć.

Źródło: Fragment pochodzi z książki Johna Flaherty – Bez Uzależnień: dla tych, którzy szukają prawdziwej wolności (www.bialywiatr.com)
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz