piątek, 6 listopada 2015

EFEKT IZAJASZA - autor Gregg Braden


Źródło: Internet 
ZOBACZ LUB KUP  tutaj

Efekt Izajasza łączy fizykę kwantową i prastare proroctwa. Autor odkrył jego istnienie po analizie przedwiecznego zwoju stworzonego przez proroka Izajasza. Okazało się, że istnieje wiele alternatywnych wersji przyszłości. Każda z nich znajduje się w stanie spoczynku, dopóki nie uaktywnią jej nasz działania.

Gregg Braden w swojej książce przekracza tradycyjne granice pomiędzy nauką i religią. Fizyka kwantowa, która objaśnia sens modlitwy? Brzmi intrygująco, prawda?

Efekt Izajasza działa podobnie do znanego powszechnie efektu motyla, a tą różnicą, że nie dotyczy zjawisk losowych, ale świadomie podejmowanych decyzji. Według Bradena, nie istnieje jedna przyszłość, lecz wiele jej alternatywnych wersji. To, która z ich okaże się tą prawdziwą, zależy od dokonywanych przez nas wyborów.

Każda decyzja, którą podejmujemy, ma znaczenie dla kształtu przyszłości. Wpływa na nasze życie oraz życie innych ludzi. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie, że naprawdę mamy wybór.

Jednym z takich wyborów jest modlitwa, którą Braden stara się przedstawić przez pryzmat naukowych rozważań. Moc modlitwy jest znana od bardzo dawna. Chodzi mi oczywiście o prawdziwą modlitwę, a nie klepanie paciorków na klęczkach. Modlitwa w swej istocie to sięganie do swojego wnętrza i poszukiwanie duchowej równowagi. Dzięki takiej praktyce możemy wewnętrzny spokój przełożyć na całe swoje życie i relacje z innymi ludźmi.

Jeśli przyjąć prawdziwość prawa przyciągania oraz założeń efektu Izajasza, rzeczywistość jest odbiciem tego, co dzieje się w naszym wnętrzu. Modlitwa porządkuje wewnętrzny chaos myśli i emocji, czyni człowieka silniejszym – przede wszystkim duchowo. Można zaryzykować stwierdzenie, że im więcej będzie na świecie ludzi „uporządkowanych„, tym bardziej uporządkowana będzie nasza rzeczywistość.

Czy to znaczy, że dzięki modlitwie, świat naprawdę może być lepszy? No cóż, nie dowiemy, póki nie spróbujemy. Może uda nam się uaktywnić tę najlepszą z najlepszych przyszłości…


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz