niedziela, 30 sierpnia 2015

JĘZYK LUDZKIEGO DNA - odkrycia rosyjskich naukowców.

Źródło: Internet
Ludzkie DNA jest "biologicznym internetem" lepszym w wielu aspektach od sztucznego. 
Najnowsze rosyjskie badania naukowe, bezpośrednio lub pośrednio wyjaśniają zjawiska, takie jak jasnowidzenie, intuicja, spontaniczność, uzdrawianie na odległość, samoleczenie, techniki afirmacji i wiele innych.
Istnieją już dowody na to, że DNA może być przeprogramowane słowami i częstotliwościami bez wycinania i zastępowanie pojedynczych genów. 

Jak wiadomo 10% naszego DNA jest używana do budowy białek w naszym organizmie - taka jest ich funkcja. Natomiast pozostałe 90% były uważane przez świat nauki za tak zwane “śmieciowe DNA”. 
W obecnych czasach nauka próbuje ustalić jakie funkcje przypisane są tak olbrzymiemu i niezrozumiałemu do końca obszarowi ludzkiego DNA. Między innymi próbę tą podjęli rosyjscy naukowcy. Wyniki ich badań pozwoliły ustalić, że nasze DNA jest nie tylko odpowiedzialne za budowę naszego ciała, ale również służy do przechowywania informacji i komunikacji.
Rosyjscy lingwiści dowiedli, że w kodach genetycznych DNA, zwłaszcza w tych pozornie “bezużytecznych” 90% – obowiązują takie same zasady jak we wszystkich ludzkich językach. W tym celu porównali zasady składni, semantyki i podstawowych zasad gramatyki. Okazało się, że alkalia naszego DNA śledzi regularnie gramatykę i ustanawia zasady, podobnie do naszego języka. Dlatego ludzkie języki nie pojawiły się przypadkowo, ale są odzwierciedleniem naszego wrodzonego DNA.

Rosyjski biofizyk i biolog molekularny Piotr Garjajev i jego koledzy zbadali również wibracje w zachowaniu DNA. Ponieważ podstawowa struktura par zasadowego-DNA i języka ma tę samą strukturę, nie jest konieczne dekodowanie DNA. Można po prostu użyć słów i zdań z ludzkiej mowy! Co też było eksperymentalnie dowiedzione! Życie substancji DNA (w żywej tkance, a nie in vitro) będą zawsze reagować na modulowane słowami promienie laserowe, a nawet fale radiowe, jeśli używane są odpowiednie częstotliwości (dźwięku). To ostatecznie i naukowo wyjaśnia, dlaczego afirmacje i hipnoza mogą mieć tak silny wpływ na ludzi i ich ciało. Jest całkowicie normalne i naturalne w naszym DNA reagowanie na słowa.
Podczas gdy zachodni naukowcy wycinają z pojedynczych genów nici DNA i umieszczają je gdzie indziej, Rosjanie stworzyli urządzenie, które wpływa na metabolizm komórki poprzez modulowanie częstotliwości radiowych i światła, a tym samym naprawia wady genetyczne. Udało się im również uchwycić informację z DNA i przenieśli ją na inne DNA, w ten sposób przeprogramowano komórkę do innego genomu. Oznacza to niewiarygodne możliwości i rewolucję w świecie przekształcania DNA: poprzez proste zastosowanie drgań (częstotliwości dźwięku) i słów, zamiast używać archaicznych metod rozcinania i przenoszenia! Eksperyment ten wskazuje na ogromne możliwości genetyki, co oczywiście ma większy wpływ na tworzenie organizmów niż procesy biochemiczne alkalicznych sekwencji. Ezoteryka i duchowi nauczyciele wiedzą od wieków, że nasze ciało jest programowalne poprzez język, słowa i myśli. Zostało to naukowo udowodnione i wyjaśnione.
Oczywiście częstotliwość musi być prawidłowa. Dlatego nie każdy jest w stanie to osiągnąć. Poszczególne osoby muszą pracować nad wewnętrznymi procesami i rozwojem w celu ustanowienia świadomej komunikacji z DNA. 
 
Rosyjscy naukowcy odkryli, że nasze DNA może powodować  tak zwane "zakłócenia wzorców w próżni", tworząc w ten sposób namagnesowane tunele czasoprzestrzenne! Tunele czasoprzestrzenne są mikroskopijnymi odpowiednikami mostów Einsteina-Rosena w pobliżu czarnych dziur. Są to połączenia tunelu pomiędzy całkowicie różnymi obszarami wszechświata, przez które mogą być przekazywane informacje poza czasem i przestrzenią. DNA przyciąga te bity informacji i przekazuje je do naszej świadomości. Ten proces hiper-komunikacji (telepatia, channeling) jest najbardziej skuteczny w stanie relaksu.
Niestety stres, niepokój lub nadpobudliwość intelektualna uniemożliwiają pomyślną hiper-komunikację lub też informacje będą całkowicie zniekształcone i bezużyteczne. W naturze hiper-komunikacja z powodzeniem działa miliony lat. Dowodem jest zorganizowana struktura życia u owadów, a za przykład posłużyć tu może społeczność mrówek.

W swojej książce Vernetzte Intelligenz, Grażyna Gosar i Franz Bludorf wyjaśniają te połączenia, dokładnie i przejrzyście. Autorzy przypuszczają, że w dawnych czasach ludzkość była bardzo silnie związana ze świadomością zbiorową, a tym samym działali jako grupa.
Teraz wiemy, że tak samo jak przy korzystaniu z internetu, nasze DNA może wysyłać dane do sieci, mogą być one pobierane z sieci i mogą one nawiązywać kontakt z innymi uczestnikami tej sieci. Zdalne uzdrawianie, telepatia czy “teledetekcja” może być dzięki tym odkryciom wyjaśniona.
Naukowcy sądzą, że jeśli ludzie odzyskają świadomość grupową, uzyskają boskie moce, z których pomocą będą tworzyć, zmieniać i kształtować oblicze Ziemi! 

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz