poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Witamina D - chroni przed rakiem pęcherza!!

          
Wysoki poziom witaminy D może zapobiegać rozwojowi raka pęcherza moczowego – informują naukowcy z hiszpańskiego Narodowego Centrum Badań nad Rakiem, których wnioski opublikowane zostały w „Journal of National Cancer Institute”.
Autorzy pracy – Nuria Malats i Francisco X. Real – uważają, że suplementacja i kontrolowane przebywanie na słońcu może nie tylko zapobiegać chorobie, ale także poprawić stan zdrowia pacjentów, u których już została ona wykryta.
Hiszpanie poddali analizie próbki krwi pobranej od ponad 2 tys. osób, w tym pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem pęcherza moczowego. Jak podkreślają, są to najszerzej zakrojone z przeprowadzonych dotychczas badań dotyczących związku tego rodzaju nowotworu z poziomem metabolitu witaminy D o nazwie 25(OH)D3 (25-hydroksywitamina D3).
Najniższe ryzyko rozwoju raka pęcherza moczowego naukowcy zaobserwowali w grupie osób o najwyższym stężeniu 25(OH)D3 we krwi. Stwierdzili ponadto, że witamina D reguluje ekspresję białka FGFR3, które bierze udział w procesie powstawania nowotworu.

Choć wnioski płynące w ostatnio prowadzonych badań wskazują na związek witaminy D z redukcją ryzyka także innych rodzajów nowotworów, jak rak piersi czy jelita grubego, nadal nie jest jasny molekularny mechanizm jej działania. Aktywna forma witaminy D bierze udział w regulacji około tysiąca genów w genomie człowieka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz