niedziela, 26 lipca 2015

Nauka o świadomości - HIPNOZA.

Każda zamierzona działalność, której efektem jest wpływ na świadomość/podświadomość drugiej osoby jest hipnozą.... A to oznacza, że hipnoza jest nauką o świadomości.

Najnowsze badania w neuropsychologii podkreślają znaczenie ludzkich intencji w procesie konstruowania rzeczywistości. Badania te wskazują, że przynajmniej 80% wszystkiego, co jest spostrzegane jako zewnętrzne, jest wewnętrznie tworzone przez umysł.
Ludzkie intencje są procesem psychologicznym, w którym rzeczywistość jest konstruowana. „Intencja jest siłą, która porządkuje informacje w świadomości” . Intencja koncentruje uwagę, a to, co jest zauważone, staje się „rzeczywiste”.
Niektórzy teoretycy motywacji sugerują, że niezbędne jest napięcie pomiędzy pożądanym rezultatem a obecną rzeczywistością - napięcie, które to napędza proces osiągania celu. Jest to newtonowskie myślenie. Opiera się na założeniu, że siła lub pęd są koniecznymi częściami procesu zmiany. Ten typ myślenia zakłada niezgodność pomiędzy obecną rzeczywistością a rzeczywistością pożądaną, która wyzwala siłę, konieczną do osiągnięcia celu. Kwantowe postrzeganie jest zdolnością widzenia intencjonalnego.

Teoria kwantowa dostarcza nowej możliwości przez zasugerowanie, że kreowanie jest raczej wynikiem koncentracji, niż siły. W perspektywie kwantowej, gdy zmieniamy naszą koncentrację, życie ukazuje się inaczej.

Czy wiesz, że ludzie chętnie zmieniają swoje samochody, ale często nie zmieniają swojego sposobu myślenia?

Każdy może się doskonalić i każdy posiada niepowtarzalne możliwości rozwoju. Każdy człowiek jest ważny, różnimy się tylko wyglądem, sposobem ekspresji. Większość ludzi nauki zgodzi się zapewne ze stwierdzeniem, że wiedza naukowa jest wiedzą racjonalną. I nie ma w niej miejsca na pozaracjonalną wiedzę intuicyjną. Dlatego A. Tversky stawiając pytanie, dlaczego mądrzy ludzie podejmują głupie decyzje, odpowiada, że główną barierą są ich przekonania. Innymi słowy, chodzi o przekonania, które składają się na obowiązujący w nauce paradygmat.

Tylko pełne zrozumienie mechanizmów działania ludzkiej psychiki pozwoli przekroczyć jej ograniczenia. 

Źródło: neurolingwistyka.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz